Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Mobycon People

Informatie voor opdrachtgevers

Mobycon People is als detacheerder nauw betrokken bij de activiteiten van Mobycon, een bekend advies- en onderzoeksbureau met meer dan 30 jaar ervaring in verkeer, vervoer en mobiliteit. Wij zijn gespecialiseerd in de werving, selectie en detachering van deskundigen binnen deze werkvelden. Dankzij ons uitgebreide bestand en netwerk van vakspecialisten en generalisten vinden we snel de juiste persoon, passend bij de betreffende functie en de cultuur van uw organisatie.

We hebben ook een jarenlange ervaring in het bemiddelen van jonge professionals met een verkeerskundige achtergrond. Omdat de stap van theorie naar praktijk een grote stap is, bieden we startende verkeerskundigen nu heel doelgericht begeleiding in de vorm van traineeships. Dit kan ook zeker interessant zijn voor uw organisatie…

Wat houdt een traineeship in?
Onze trainees hebben onlangs hun verkeerskundige hbo studie afgerond en zijn klaar om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Gedurende een periode van 6 maanden leert u ze in samenwerking met Mobycon People alle facetten van het vak verkeer en vervoer binnen uw organisatie. De jonge starters volgen in de periode vanaf 1 september 2018 bij vijf organisaties tegelijkertijd een traject. Het voordeel hiervan is dat de trajecten zo goed worden gemonitord en vergeleken. Bij een traineeship gaat het altijd om een combinatie van werken en leren: u investeert samen met ons in de professionele ontwikkeling van een starter op de arbeidsmarkt.

Waarom is dit voor u een goede investering?
• Onze trainees zijn talentvolle en ambitieuze kandidaten die u tegen een scherpe prijs op verschillende projecten en werkterreinen kunt inzetten;
• Met een traineeship draagt uw organisatie duidelijk uit dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt en starters ondersteunt in het opdoen van relevante werkervaring;
• De trainee heeft gedurende de gehele periode Mobycon People als achterban en brengt daardoor veel expertise en ondersteuning met zich mee;
• Wij selecteren de trainee zorgvuldig om ervoor te zorgen dat die goed binnen de cultuur van uw organisatie past.

Werving en selectie
Wanneer u interesse heeft in het traineeship start onze recruiter het werving- en selectieproces. De recruiter spreekt daarvoor met afgestudeerden van verschillende opleidingsinstituten, zoals NHTV, Windesheim en NHL. Geschikte kandidaten nodigen we vervolgens uit voor een persoonlijke kennismaking met Mobycon People. Op basis van interesse, ambitie en persoonlijkheid maken we een definitieve selectie. Uiteindelijk komen er twee kandidaten bij u op gesprek en stellen wij u in de gelegenheid de meest passende kandidaat te kiezen voor het traineeship.
Na deze selectie vindt er voor de trainees een kick-off sessie plaats bij Mobycon People. Zij krijgen gedurende deze kick-off informatie over het gehele traject. Drie maanden na de start van het traineeship komen wij bij u op bezoek voor een tussentijdse evaluatie met u en de trainee.

Verloop van het traject
Tijdens het traineeship zijn er vijf intervisiemomenten. Deze intervisies vinden plaats op locatie bij de trainee. De ontvangende trainee is verantwoordelijk voor het invullen en voorbereiden van dit intervisiemoment. De recruiter en adviseur van Mobycon People begeleiden elk intervisiemoment. Het doel van de intervisies is de ontwikkeling van de trainees te monitoren en tegelijkertijd ervaringen uit te wisselen.
Halverwege het traineeship nodigen we de trainees uit voor een interne training bij Mobycon. De trainee bezoekt dan zelfstandig een bijeenkomst van een kennisinstelling zoals CROW of TNO. Welke bijeenkomst de kandidaat bezoekt wordt bepaald in overleg met de adviseur van Mobycon People. Het traineeship ronden we na zes maanden af met een eindevaluatie op locatie van de opdrachtgever.

ALS HET TRAINEESHIP IS AFGEROND, HEEFT U DIRECT DE MOGELIJKHEID OM DE TRAINEE IN DIENST TE NEMEN OF ALS JUNIOR VERKEERSKUNDIGE IN TE HUREN VIA MOBYCON PEOPLE. GRAAG BESPREKEN WE OP DAT MOMENT MET U DE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN.

Wat zijn de kosten van het traineeship?
De totale kosten van een traineeship voor de duur van 6 maanden bedraagt € 3.500,- per maand. Dit bedrag is exclusief btw, reiskosten woon-werkverkeer en eventuele parkeerkosten. Het bedrag is inclusief alle kosten die gepaard gaan met het traineeship. Denk aan de werving & selectie van de trainee, de salariskosten van de trainee op fulltime basis en de inzet en begeleiding vanuit Mobycon People.

Bent u geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in een jonge, ambitieuze kracht? Een starter die u wegwijs maakt én waar uw organisatie zelf ook wijzer van wordt? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de details van het traject.
Neem dan contact op met onze relatiebeheerder Eva Broks via 06 – 41 31 06 29 of traineeship@mobycon.nl.